EAC-RC (ERC) Chladící jednotky

Provedení – vzdálený kondenzátor
Volné chlazení
Rekuperace

Rozsah výkonu od 20 do 620kW
R410A

Vysoce kvalitní kapalinové chladiče s možností kompletního hydraulického okruhu, připravené pro spolupráci se vzdáleným kondenzátorem. Možnost ovládání volného chlazení. Vysoká variabilita konfigurací, velký počet standardních funkcí a rozsáhlý výběr volitelného příslušenství.

ACS inside: Alpenta Control System – Pokročilé řízení chladicí jednotky pomocí hlavního programovatelného mikroprocesorového ovladače. Dynamická hodnota požadovaného vysokého tlaku a několik limitačních funkcí maximalizují účinnost práce při částečném zatížení a při venkovních podmínkách blízkých provozním limitům.

ETO ready: Engineer-to Order (Konstrukce na zakázku) – konstrukční a výrobní procesy jsou řízeny tak, aby umožňovaly naplňovat individuální nároky na energetickou účinnost nebo jiné specifické technické požadavky projektu. Individuální konfigurace jsou navrhovány v Alpenta Selection Software (ASS).

standardní vybavení

Standardní provedení jednotky již v základu zahrnuje: 
Kompresory – hermetický vysoce účinný skrol kompresor s axiální a radiální poddajností, ohřívače karteru, vnitřní ochrana proti přehřátí a hlídání výstupní teploty.
Výparník – účinný pájený nerezový deskový výměník.
Chladicí okruh – kondenzace řízená čidlem vysokého tlaku.
Hydraulický okruh diferenční tlakový spínač a manometr vstupu a výstupu vody.


Konstrukce – pozinkovaný ocelový plech lakovaný RAL 7035 poskytuje dlouhodobou odolnost proti korozi.
Elektrický rozvaděč – vyroben v souladu s požadavky EN 60204-1, ochranné relé kontroly sledu a výpadku fáze.
Komunikace – Izolované rozhraní RS485 pro ModBUS® Master / Slave, BacNET® MS / TP

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství na vyžádání zahrnuje:
o Softstartéry
o Dálkový ovládací panel (HMI)
o Elektrický ohřev rozvaděče MaR
o Manometry nízkého a vysokého tlaku chladiva
o Elektronický expanzní ventil
o Desuperheater nebo úplnou rekuperaci


o
Nízkohlučné provedení – protihlukové kompresorové pláště nebo konstrukční opláštění jednotky
o Příslušenství hydraulického okruhu – čerpadlo, rezervní čerpadlo, expanzní nádoba, akumulační nádoba, pojistný ventil, uzavírací ventily, zpětné ventily
o Pryžové nebo pružinové silentbloky

konfigurace

EAC-RC JEDNOTKY – rozsah chladících výkonů:

POPIS JEDNOTKY

Provozní limity
  Standardní provedení (parametry s připojeným kondenzátorem) – chlazení pracuje při plném zatížení až do 0°C, s regulací otáček ventilátoru (EC ventilátory) a nízkoteplotním provedením až do -20°C. V letní sezóně jednotka pracuje až do 45°C. Na ochranu při extrémních teplotách dohlíží funkce omezení ACS. Nastavení požadované teploty vody závisí na použitém typu kapaliny, pro vodu je minimální požadovaná hodnota 4°C (další podrobnosti viz technická dokumentace ACS).

Externí ovládání
 Každá jednotka může být řízena externím signálem zapnutí / vypnutí do hlavního ovladače a také odesílá signál alarmu k nadřazenému kontrolnímu systému. 

Alpenta Control System (ACS)
 Sofistikovaný řídicí systém zajišťuje sběr dat a následnou kontrolu v reálném čase, tak aby byla zajištěna maximální provozní účinnost s ohledem na úspory energie a životnost technologických komponent jednotky. 
Hlavní funkce aplikace provádějí:
   – Řízení výkonu chlazení / topení na základě měřených parametrů,  dynamicky přizpůsobují výkon jednotky pro maximalizaci energetic ké účinnosti.
   – Omezení chladicího / topného výkonu v situacích vedoucích k provozu na hranici technologických možností jednotky.
   – Tříúrovňový alarmový systém chrání před poškozením způsobeným provozem nad rámec technologických možností zařízení.

Rozvaděč MaR
  Ovládací panel, komponenty a kabeláž vyrobené v souladu se standardem EN 60204-1. Jeden bod připojení hlavního napájení, třída ochrany IP 54, ochrana sledu fází a volitelně vyhřívaná ovládací skříň. Hlavní spínač zapnutí / vypnutí instalovaný na předním panelu, očíslované a označené elektrické vodiče pro usnadnění údržby a servisu. Všechny výkonové komponenty (kompresory, ventilátory, čerpadla) jsou tepelně chráněny.
  Panel rozhraní HMI s ochranným krytem nebo dodávaný pro vzdálenou instalaci na vyžádání.

Řídící jednotka
  Hlavní mikroprocesorový ovladač předkonfigurovaný během továrního testu s výchozím nastavením napomáhá rychlému uvedení do provozu. Intuitivní uživatelské rozhraní se třemi úrovněmi přístupu – uživatel, zkušený uživatel a technik. Sériový komunikační port RS485 umožňuje vzdálenou správu prostřednictvím řídicích protokolů ModBUS® nebo BacNET®. Volitelně k dispozici port Ethernet.

Kompresory
  Hermetické spirálové kompresory renomovaného výrobce s axiální a radiální přizpůsobivostí pro vynikající spolehlivost a účinnost, vybavené ohřívači karteru. Kompresory s nízkou úrovní hluku a vibrací jsou instalované na antivibračních silentblocích, volitelně vybavené protihlukovými plášti. Elektronické hlídání teploty výtlaku a integrovaná tepelná ochrana motoru před přetížením. Zpětný ventil na výtlaku. Měření provozní doby a počtu startů kompresoru pomáhá optimalizovat spínací sekvenci a servisní diagnostiku.

Vodní výměník tepla
  Deskový výměník z nerezové oceli AISI 316, externě izolovaný kaučukovou izolací je umístěný uvnitř konstrukce chilleru. Vodní hydraulické připojení se závitem je vyvedeno mimo skříň jednotky.
  3-kroková ochrana proti zamrznutí pomocí diferenčního tlakového spínače, NTC snímače teploty vody a snímače nízkého tlaku chladiva s limitační funkcí systému ACS.

Rekuperace tepla
  Částečné (desuperheater) nebo úplné zpětné získávání tepla z nerezových pájených deskových výměníků umístěných uvnitř konstrukce jednotky. Jednotka je vybavena přídavným vodním výměníkem tepla namontovaným na výtlačném potrubí kompresoru v sérii nebo paralelně se vzduchovým kondenzátorem. Toto řešení umožňuje získat zpět až 25 % energie s desuperheaterem nebo 100 % kondenzačního tepla při úplné rekuperaci. Ohřátou vodu lze použít pro sanitární nebo jiné účely.

Chladící okruh
  Pájení chladicích okruhů s ochrannou atmosférou prováděné certifikovaným personálem. Před naplněním chladivem R410A je každý chladicí okruh jednotky podroben tlakové zkoušce, zkoušce těsnosti a poté vakuován.
  Každá chladicí jednotka je podrobena kompletní funkční zkoušce pro zaručení provozní kvality.
  Chladicí okruh je standardně vybaven hermetickým nebo vyměnitelným vložkovým typem filtr-dehydrátoru, elektromagnetickým ventilem, termostatickým nebo volitelně elektronickým expanzním ventilem, průhledítkem s indikátorem vlhkosti, nízkotlakým spínačem, vysokotlakým spínačem s ručním resetem, snímačem teploty na výtlaku kompresoru, vysokotlakým a volitelně nízkotlakým čidlem, přetlakové ventily dle požadavků EN 378-2 a izolace sacího potrubí.   Zařízení je dále vybaveno zpětnými ventily, sběračem a volitelně odlučovačem kapaliny.

Hydraulický okruh
  Všechny části hydraulického modulu jsou umístěny zcela uvnitř chladiče. Standardní součásti hydraulického okruhu chladiče se skládají z teplotních čidel NTC vstupu a výstupu vody, diferenčního spínače vody, manometru s uzavíracími ventily umožňujícími měřit tlakový rozdíl na výparníku. Chladič může být volitelně vybaven odstředivým čerpadlem (k dispozici statický tlak cca 200 kPa), rezervním odstředivým čerpadlem s provozním vyvážením a automatickým přepínáním, zpětnými ventily, uzavíracími kulovými ventily, membránovou expanzní nádobou s uzavíracím ventilem pro údržbu, pojistným ventilem, odvzdušňovacím ventilem, filtrem nečistot a vypouštěcím ventilem. Všechna potrubí a nádoby jsou tepelně izolovány kaučukovou izolací s technologií uzavřené struktury buněk.

Konstrukce
  Skříň jednotky z pozinkovaného ocelového plechu lakovaná práškovou polyesterovou barvou RAL 7035. Volitelné pryžové nebo pružinové silentbloky omezují přenos vibrací na nosnou konstrukci.

TECHNICKÁ DATA - STANDARDNÍ ŘADA CHILLERŮ

certifikáty

ALPENTA s.r.o. zavedla a uplatňuje systém kvality pro konstrukci a výrobu chladicích a klimatizačních zařízení podle ISO 9001: 2015.
Konstrukce a výroba jednotek EAC byly certifikovány podle směrnice 2014/68/EU.

 

ALPENTA s.r.o., Piletická 486, Hradec Králové, Česká republika
Alpenta si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit technické  informace v rámci modernizace produktu.