EAC – Kompaktní chladící jednotky

Vzduchem chlazené chillery
Možnost volného chlazení
Vzduchem chlazená tepelná čerpadla
Vzduchem chlazené kondenzační jednotky

Rozsah výkonu od 40 do 260 kW
R410A

Vysoce kvalitní kapalinové chladiče s možností volného chlazení, reverzibilní tepelná čerpadla nebo kondenzační jednotky, které umožňují širokou škálu aplikací. Vysoká variabilita konfigurací, velký počet standardních funkcí a rozsáhlý výběr volitelného příslušenství.
Moderní design vnějšího opláštění jednotky.

Fan inside – nejlepší výkon ve své třídě. Plně zabudované ventilátory byly vyvinuty pomocí CFD (pokročilé simulace proudění) a zajišťují optimální proudění vzduchu na sací a výtlačné straně oběžného kola spolu s redukcí hluku.

ACS inside: Alpenta Control System – Pokročilé řízení chladicí jednotky pomocí hlavního programovatelného mikroprocesorového ovladače. Dynamická hodnota požadovaného vysokého tlaku a několik limitačních funkcí maximalizují účinnost práce při částečném zatížení a při venkovních podmínkách blízkých provozním limitům.

ETO ready: Engineer-to Order (Konstrukce na zakázku) – konstrukční a výrobní procesy jsou řízeny tak, aby umožňovaly naplňovat individuální nároky na energetickou účinnost nebo jiné specifické technické požadavky projektu. Individuální konfigurace jsou navrhovány v Alpenta Selection Software (ASS).

standartní vybavení

Standardní provedení jednotky již v základu zahrnuje: 
Kompresory – hermetický vysoce účinný skrol kompresor s axiální a radiální poddajností, ohřívače karteru, vnitřní ochrana proti přehřátí a hlídání výstupní teploty.
Ventilátory – plně zabudované, vysokovýkonné s optimalizovaným plným difuzorem a vodicí lopatkou (splňuje požadavky současné směrnice ErP) 
Výparník – účinný pájený nerezový deskový výměník. 
Kondenzátor – dlouhodobě spolehlivý lamelový výměník s hliníkovými žebry a měděnými trubkami.


Chladicí okruh –
kondenzace řízená čidlem vysokého tlaku.
Hydraulický okruh diferenční tlakový spínač a manometr vstupu a výstupu vody.
Konstrukce – pozinkovaný ocelový plech lakovaný RAL 7035 poskytuje dlouhodobou odolnost proti korozi.
Elektrický rozvaděč – vyroben v souladu s požadavky EN 60204-1, ochranné relé kontroly sledu a výpadku fáze.
Komunikace – Izolované rozhraní RS485 pro ModBUS® Master / Slave, BacNET® MS / TP

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství na vyžádání zahrnuje:
o Softstartéry
o Dálkový ovládací panel (HMI)
o Elektrický ohřev rozvaděče MaR
o Kondenzátory s epoxidovou povrchovou úpravou
o Manometry nízkého a vysokého tlaku chladiva
o Elektronický expanzní ventil
o Desuperheater nebo úplnou rekuperaci
o Regulace otáček ventilátoru – EC ventilátory nebo napěťová regulace

o Nízkohlučné provedení – protihlukové kompresorové pláště
o Nízkoteplotní provedení – elektrický ohřev rozvaděče MaR, regulace otáček ventilátoru a úprava chladícího okruhu
o Příslušenství hydraulického okruhu – čerpadlo, rezervní čerpadlo, expanzní nádoba, akumulační nádoba, pojistný ventil, uzavírací ventily, zpětné ventily
o Pryžové nebo pružinové silentbloky

konfigurace

eac JEDNOTKY – rozsah chladících výkonů:

POPIS JEDNOTKY

Provozní limity
  Standardní provedení – chlazení pracuje při plném zatížení až do 0°C, s regulací otáček ventilátoru (EC ventilátory) a nízkoteplotním provedením až do -20°C. V letní sezóně jednotka pracuje až do 45°C. Na ochranu při extrémních teplotách dohlíží funkce omezení ACS. Nastavení požadované teploty vody závisí na použitém typu kapaliny, pro vodu je minimální požadovaná hodnota 4°C (další podrobnosti viz technická dokumentace ACS). 
 Režim vytápění je účinný až do -15°C a teplota vody je řízena funkcí s omezením při velmi nízkých teplotách. Maximální nastavená hodnota ohřevu teplé vody je 55°C.

Ovládání kondenzační jednotky
  Verze jednotky CU je externě řízena digitálními nebo analogovými signály do hlavního ovladače jednotky. Dostupné jsou jeden nebo dva stupně digitálního ovládání, v závislosti na počtu kompresorů nebo analogové řízení (vstup 0-10 V) s předdefinovanými spínacími úrovněmi (další podrobnosti viz technická dokumentace ACS). 

Externí ovládání
 Každá jednotka může být řízena externím signálem zapnutí / vypnutí do hlavního ovladače a také odesílá signál alarmu k nadřazenému kontrolnímu systému. 

Alpenta Control System (ACS)
 Sofistikovaný řídicí systém zajišťuje sběr dat a následnou kontrolu v reálném čase, tak aby byla zajištěna maximální provozní účinnost s ohledem na úspory energie a životnost technologických komponent jednotky. 
Hlavní funkce aplikace provádějí:
   – Řízení výkonu chlazení / topení na základě měřených parametrů,  dynamicky přizpůsobují výkon jednotky pro maximalizaci energetic ké účinnosti.
   – Omezení chladicího / topného výkonu v situacích vedoucích k provozu na hranici technologických možností jednotky.
   – Tříúrovňový alarmový systém chrání před poškozením způsobeným provozem nad rámec technologických možností zařízení.

Rozvaděč MaR
  Ovládací panel, komponenty a kabeláž vyrobené v souladu se standardem EN 60204-1. Jeden bod připojení hlavního napájení, třída ochrany IP 54, ochrana sledu fází a volitelně vyhřívaná ovládací skříň. Hlavní spínač zapnutí / vypnutí instalovaný na předním panelu, očíslované a označené elektrické vodiče pro usnadnění údržby a servisu. Všechny výkonové komponenty (kompresory, ventilátory, čerpadla) jsou tepelně chráněny. Panel rozhraní HMI s ochranným krytem nebo dodávaný pro vzdálenou instalaci na vyžádání.

Řídící jednotka
  Hlavní mikroprocesorový ovladač předkonfigurovaný během továrního testu s výchozím nastavením napomáhá rychlému uvedení do provozu. Intuitivní uživatelské rozhraní se třemi úrovněmi přístupu – uživatel, zkušený uživatel a technik. Sériový komunikační port RS485 umožňuje vzdálenou správu prostřednictvím řídicích protokolů ModBUS® nebo BacNET®. Volitelně k dispozici port Ethernet.

Kompresory
  Hermetické spirálové kompresory renomovaného výrobce s axiální a radiální přizpůsobivostí pro vynikající spolehlivost a účinnost, vybavené ohřívači karteru. Kompresory s nízkou úrovní hluku a vibrací jsou instalované na antivibračních silentblocích, volitelně vybavené protihlukovými plášti. Elektronické hlídání teploty výtlaku a integrovaná tepelná ochrana motoru před přetížením. Zpětný ventil na výtlaku. Měření provozní doby a počtu startů kompresoru pomáhá optimalizovat spínací sekvenci a servisní diagnostiku.

Vodní výměník tepla
  Deskový výměník z nerezové oceli AISI 316, externě izolovaný kaučukovou izolací je umístěný uvnitř konstrukce chilleru. Vodní hydraulické připojení se závitem je vyvedeno mimo skříň jednotky. 3-kroková ochrana proti zamrznutí pomocí diferenčního tlakového spínače, NTC snímače teploty vody a snímače nízkého tlaku chladiva s limitační funkcí systému ACS.

Vzduchový výměník tepla s ventilátory
  Dlouhodobě spolehlivý lamelový výměník s hliníkovými žebry a měděnými trubkami, volitelně vybavený ochrannou kovovou mříží. Ventilátory s nejvyšší účinností s optimalizovaným plným difuzorem a vodicí lopatkou (splňují požadavky směrnice ErP 2015). Ochranná mříž ventilátoru instalovaná na výstupu vzduchu. Ventilátory jsou plně instalovány uvnitř skříně jednotky – plochá horní část („flat-top“), snižující distribuci hluku a zvyšující účinnost kondenzátoru. U ploché instalace je sací bod ventilátoru blíže k centrálnímu bodu kondenzátoru. Třída ochrany motoru ventilátoru F a vnitřní teplotní čidlo zaručují spolehlivost při vysokých okolních teplotách. Fixní otáčky a volitelně proměnné otáčky pomocí ventilátorů EC nebo napěťového regulátoru.

Rekuperace tepla
  Částečné (desuperheater) nebo úplné zpětné získávání tepla z nerezových pájených deskových výměníků umístěných uvnitř konstrukce jednotky. Jednotka je vybavena přídavným vodním výměníkem tepla namontovaným na výtlačném potrubí kompresoru v sérii nebo paralelně se vzduchovým kondenzátorem. Toto řešení umožňuje získat zpět až 25 % energie s desuperheaterem nebo 100 % kondenzačního tepla při úplné rekuperaci. Ohřátou vodu lze použít pro sanitární nebo jiné účely.

Chladící okruh
  Pájení chladicích okruhů s ochrannou atmosférou prováděné certifikovaným personálem. Před naplněním chladivem R410A je každý chladicí okruh jednotky podroben tlakové zkoušce, zkoušce těsnosti a poté vakuován. Každá chladicí jednotka je podrobena kompletní funkční zkoušce pro zaručení provozní kvality. Chladicí okruh je standardně vybaven hermetickým nebo vyměnitelným vložkovým typem filtr-dehydrátoru, elektromagnetickým ventilem, termostatickým nebo volitelně elektronickým expanzním ventilem, průhledítkem s indikátorem vlhkosti, nízkotlakým spínačem, vysokotlakým spínačem s ručním resetem, snímačem teploty na výtlaku kompresoru, vysokotlakým a volitelně nízkotlakým čidlem, přetlakové ventily dle požadavků EN 378-2 a izolace sacího potrubí. V závislosti na verzi, je zařízení dále vybaveno čidlem teploty sacího potrubí, čtyřcestným ventilem, zpětnými ventily, sběračem a odlučovačem kapaliny.

Hydraulický okruh
  Všechny části hydraulického modulu jsou umístěny zcela uvnitř chladiče. Standardní součásti hydraulického okruhu chladiče se skládají z teplotních čidel NTC vstupu a výstupu vody, diferenčního spínače vody, manometru s uzavíracími ventily umožňujícími měřit tlakový rozdíl na výparníku. Chladič může být volitelně vybaven odstředivým čerpadlem (k dispozici statický tlak cca 200 kPa), rezervním odstředivým čerpadlem s provozním vyvážením a automatickým přepínáním, zpětnými ventily, uzavíracími kulovými ventily, membránovou expanzní nádobou s uzavíracím ventilem pro údržbu, pojistným ventilem, odvzdušňovacím ventilem, filtrem nečistot a vypouštěcím ventilem. Všechna potrubí a nádoby jsou tepelně izolovány kaučukovou izolací s technologií uzavřené struktury buněk.

Konstrukce
  Moderní design opláštění jednotky. Instalace „flat top“ ventilátoru snižuje výšku jednotky a zvyšuje účinnost. Skříň jednotky z pozinkovaného ocelového plechu lakovaná práškovou polyesterovou barvou RAL 7035. Volitelné pryžové nebo pružinové silentbloky omezují přenos vibrací na nosnou konstrukci.

TECHNICKÁ DATA - STANDARDNÍ řada CHILLERŮ

certifikáty

ALPENTA s.r.o. zavedla a uplatňuje systém kvality pro konstrukci a výrobu chladicích a klimatizačních zařízení podle ISO 9001: 2015.
Konstrukce a výroba jednotek SAC byly certifikovány podle směrnice 2014/68/EU.

 

ALPENTA s.r.o., Piletická 486, Hradec Králové, Česká republika
Alpenta si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit technické  informace v rámci modernizace produktu.