Úvod » Produkty » Tepelná čerpadla » Nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda

Nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda

Vysoce účinná zařízení pro komerční a průmyslové využití vybavená technologií Scroll EVI a moderním designem s Flat top instalací ventilátorů jsou určena pro širokou škálu aplikací a provozních podmínek od -25°C až 45°C.

Jednotky splňují energetické požadavky uvedené v nařízeních pro energeticky úsporná zařízení (ErP) a mají vysoké koeficienty sezónní účinnosti. Další energetické konfigurace jsou dostupné v návrhovém software.

Technologické přednosti

HP Dynamic Setpoint – plynulé řízení vysokého tlaku v závislosti na zatížení maximalizuje energetickou efektivitu. Elektronické řízení nástřiku expanzních ventilů výparníku zvyšuje efektivitu využití výměníku.

ACS – ALPENTA Control System – pokročilý systém řízení – dynamická hodnota nastavení vysokého tlaku a několik limitačních funkcí maximalizují účinnost při částečném zatížení a při venkovních podmínkách blízkých provozním limitům.  

ASS – ALPENTA Selection Software – umožňuje navrhovat stovky energetických konfigurací tak, aby zařízení plnilo individuální nároky na energetickou účinnost nebo jiné specifické technické požadavky projektu.

 

Scroll EVI – vyšší účinnost chladícího okruhu s technologií vstřiku par (Enhanced Vapor Injection) s ekonomizérem. Tepelná čerpadla mohou pracovat s vyšší účinností při nízkých venkovních teplotách až do -25 °C.

RS485 Modbus pro spolupráci s nadřazeným systémem, automatický zápis dat na microSD a dále možnost rozšíření o funkci Mater/Slave.

Flat top EC – nejlepší výkon ve své třídě. Plně zabudované EC ventilátory byly vyvinuty pomocí CFD (pokročilé simulace proudění) a zajišťují optimální proudění vzduchu na sací a výtlačné straně oběžného kola spolu s redukcí hluku.

Standardní vybavení
Volitelné příslušenství