Úvod » Chladicí zařízení

Chlazení

Průmyslová chladicí zařízení

Chladiče kapalin a kondenzační jednotky jsou vhodné především pro použití v komplexních systémech klimatizace velkých objektů – jako zdroje chladu pro centrální klimatizační jednotky. Pro procesní aplikace mohou být použity buď standardní konfigurace nebo lze navrhnout individuální technologické řešení.

Vzduchem chlazené chladiče kapalin

Vzduchem chlazené chillery jsou monoblokové konstrukce a mohou být vybaveny energeticky úspornými technologiemi freecoolingu nebo rekuperace tepla a dále řadou volitelného vybavení.

Vodou chlazené chladiče kapalin

Vodou chlazené chillery jsou monoblokové konstrukce a mohou být vybaveny rekuperací tepla. Všechny modely vodou chlazených jednotek mohou pracovat jako nereverzibilní tepelná čerpadla, tzn. pracují s priorotou ohřevu při dodržení nastavených parametrů na straně zdroje tepla – výparníku.

Bezkondenzátorové chladiče kapalin

Vzduchem chlazené chillery ve verzi split konstrukce mohou být vybaveny energeticky úspornými technologiemi freecoolingu (př poměrně krátké vzdálenosti obou jednotek) nebo rekuperace tepla a dále řadou volitelného vybavení.

Vzduchem chlazené kondenzátory

Komerční a průmyslové kondenzační jednotky mohou být vybaveny ventilátory se stálými nebo proměnnými otáčkami.

Chladicí zařízení