Úvod » Produkty » Chladiče kapalin » Vzduchem chlazené chladiče kapalin

Vzduchem chlazené chladiče kapalin

Vysoce účinná zařízení pro komerční a průmyslové účely s požadavky na chlazení kapalin. Zařízení jsou vybavená Flat top instalací ventilátorů a jsou určena pro širokou škálu aplikací při provozních podmínkách od -25°C až 45°C. 

Jednotky splňují energetické požadavky uvedené v nařízeních pro energeticky úsporná zařízení (ErP) a mají vysoké koeficienty sezónní účinnosti. Další energetické konfigurace jsou dostupné v návrhovém software.

Technologické přednosti

HP Dynamic Setpoint – plynulé řízení vysokého tlaku
v závislosti na zatížení maximalizuje energetickou efektivitu. Elektronické řízení nástřiku expanzních ventilů výparníku zvyšuje efektivitu využití výměníku.

ACS – ALPENTA Control System – pokročilý
systém řízení – dynamická hodnota nastavení vysokého tlaku a několik limitačních funkcí maximalizují účinnost při částečném zatížení a při venkovních podmínkách blízkých provozním limitům.

ASS – ALPENTA Selection Software – umožňuje navrhovat stovky energetických konfigurací tak, aby zařízení plnilo individuální nároky na energetickou účinnost nebo jiné specifické technické požadavky projektu.

Technologie Scroll – zařízení jsou vybavena vysoce účinnými kompresory.

RS485 Modbus pro spolupráci s nadřazeným systémem, automatický zápis dat na microSD a dále možnost rozšíření o funkci Mater/Slave.

Flat top EC – nejlepší výkon ve své třídě. Plně zabudované EC ventilátory byly vyvinuty pomocí CFD (pokročilé simulace proudění) a zajišťují optimální proudění vzduchu na sací a výtlačné straně oběžného kola spolu s redukcí hluku.

Standardní vybavení
Volitelné příslušenství