Úvod » Průmyslová tepelná čerpadla

Průmyslová tepelná čerpadla

Komerční a průmyslová tepelná čerpadla jsou vhodná především pro použití v komplexních systémech vytápění a klimatizace středních a větších objektů – jako tepelné zdroje nebo zdroje tepla i chladu.

V závislosti na potřebách konkrétního projektu je možné zvolit řešení s prioritou ohřevu nebo chlazení, případně doplnit rekuperaci tepla tak, aby se maximalizovala energetická úspora.

Reverzibilní tepelná čerpadla vzduch – voda

Reverzní tepelná čerpadla poskytují vysokou energetickou účinnost především při středních teplotách v zimním období (do -15 °C) a jako chladiče kapaliny v letním období. Zařízení slouží jako zdroje tepla v bivalentních systémech vytápění a zároveň jako chladiče kapalin pro napájení klimatizačních systémů.

Nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda

Reverzní tepelná čerpadla s technologií EVI jsou určena pro instalace, ve kterých se počítá s provozem při velmi nízkých teplotách (do -25 °C). Zařízení jsou navržena pro maximální efektivitu v režimu topení a zároveň mohou v letním období sloužit jako zdroje chladu.

Tepelná čerpadla voda-voda

Nereverzní tepelná čerpadla jsou koncipována jako chladiče kapalin pracující s prioritou ohřevu.

Průmyslová tepelná čerpadla