Úvod » Produkty » Tepelná čerpadla » Tepelná čerpadla voda-voda » Tepelná čerpadla voda-voda

Tepelná čerpadla voda-voda

Vodou chlazené jednookruhové až tříokruhové jednotky určené pro komerční nebo průmyslové aplikace. Jednotky jsou určené k vnitřní volitelně venkovní instalaci.

Jednotky mohou standardně pracovat s prioritou chlazení nebo ohřevu (režim tepelného čerpadla) a dále mohou být vybaveny energeticky úspornými technologiemi – rekuperací tepla pro ohřev vody zpětným ziskem kondenzačního tepla. K dispozici jsou různá provedení energetické účinnosti a nízkohlučné provedení.

Zařízení je připraveno pro intergrovanou instalaci hydraulického modulu dle individuální konfigurace – s čerpadlem, rezervním čerpadlem, akumulační a expanzní nádrží.

Systém měření a regulace chladícího zařízení zajišťuje plnohodnotná řídící jednotka PLC s možností napojení ModBUS a automatickým uchováním provozních dat na microSD.

EWC

R410A

Provedení:
Vodou chlazený kapalinový chladič
Tepelné čerpadlo voda/voda

 
Technologické přednosti

HP Dynamic Setpoint – plynulé řízení vysokého tlaku
v závislosti na zatížení maximalizuje energetickou efektivitu. Elektronické řízení nástřiku expanzních ventilů výparníku zvyšuje efektivitu využití výměníku.

ACS – ALPENTA Control System – pokročilý
systém řízení – dynamická hodnota nastavení vysokého tlaku a několik limitačních funkcí maximalizují účinnost při částečném zatížení a při venkovních podmínkách blízkých provozním limitům.

ASS – ALPENTA Selection Software – umožňuje navrhovat stovky energetických konfigurací tak, aby zařízení plnilo individuální nároky na energetickou účinnost nebo jiné specifické technické požadavky projektu.

ETO ready: Engineer-to Order (Konstrukce na zakázku) – konstrukční a výrobní procesy jsou řízeny tak, aby umožňovaly naplňovat individuální nároky na energetickou účinnost nebo jiné specifické technické požadavky projektu. Individuální konfigurace jsou navrhovány v Alpenta Selection Software (ASS).

RS485 Modbus pro spolupráci s nadřazeným systémem, automatický zápis dat na microSD a dále možnost rozšíření o funkci Mater/Slave.

Flat top EC – nejlepší výkon ve své třídě. Plně zabudované EC ventilátory byly vyvinuty pomocí CFD (pokročilé simulace proudění) a zajišťují optimální proudění vzduchu na sací a výtlačné straně oběžného kola spolu s redukcí hluku.

Standardní vybavení
Volitelné příslušenství