Technologie

Individuální řešení

Naše flexibilní organizace nám umožňuje reagovat na individuální požadavky a nestandardní potřeby konkrétního projektu. Individuální, na míru šitý systém navržený pro konkrétní aplikaci zaručuje zákazníkovi to nejlepší možné řešení bez kompromisů. 

Zařízení mohou být pro potřeby daného projektu navržena tak, aby splňovala požadavky na:

Freecooling

Freecooling je energetická metoda využívající nízké teploty okolního vzduchu k ochlazování kapaliny, která se poté může použít pro průmyslové chlazení nebo klimatizaci. Tento systém může doplnit nebo zcela nahradit práci kompresorového chlazení a dosáhnout tak výrazné úspory elektrické energie. V průmyslových procesech se freecooling používá k ochlazování technologické kapaliny, v komerčních aplikacích pak k ochlazování média pro klimatizační jednotky vzduchu v budovách. Pokud se venkovní teploty sníží pod odpovídající hodnotu, chladící zařízení zajistí, aby kapalina prošla systémem freecooling, což vede k využití nižší teploty venkovního vzduchu k ochlazování kapaliny v systému.

Aplikace freecoolingu dává tím větší smysl, čím roste rozdíl mezi žádanou výstupní teplotou kapaliny a teplotou okolí. Chladiče kapalin ALPENTA maximalizují úspory tím, že využívají všechny režimy práce freecoolingu – tj. rovněž současnou práci systému freecooling a kompresorového chlazení pro doplnění chladícího výkonu v přechodném období. 

Rekuperace tepla

V chladicích zařízeních se rekuperace používá k zachycení odpadního tepla generovaného chladicím systémem. Rekuperované teplo může být použito pro různé účely, jako je vytápění budovy nebo ohřev užitkové a procesní vody. Proces rekuperace tepla tak může vést ke snížení spotřeby energie, nižší produkci skleníkových plynů a nižší uhlíkové stopě.

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla ALPENTA mohou být vybavena částečnou nebo plnou rekuperací tepla dle požadavku konkrétní instalace.  

Inteligentní systém řízení

ALPENTA vyvíjí řídící systém ACS (ALPENTA Control System), který poskytuje řadu výhod pro technologickou efektivitu zařízení, možnost konektivity přes různá rozhraní a dále automatický záznam provozních dat nezávisle na všech datových připojeních.

Pro zařízení se systémem IOS

S aplikací ALPENTA můžete zařízení ovládat
sami, bez speciálních znalostí.

Pro zařízení se systémem ANDROID

S aplikací ALPENTA můžete zařízení ovládat
sami, bez speciálních znalostí.

Pro zařízení se systémem IOS

Pro zařízení se systémem ANDROID

Technologie

Přechod na ekologická chladiva

Regulace fluorovaných skleníkových plynů na základě nařízení Evropské unie, které má za cíl postupně snižovat množství používaných fluorovaných skleníkových plynů až do roku 2030 stanovuje roční kvantitativní limity pro umístění těchto plynů na trh. Maximální množství těchto plynů v celé EU je tak postupně snižováno od roku 2015. Moderní chladiva jsou vyráběna s ohledem na snižování emisí skleníkových plynů a ochranu životního prostředí. Tato chladiva jsou navržena tak, aby měla nízký dopad na klima při maximalizaci energetické účinnosti. ALPENTA vyvíjí, testuje a postupně uvádí na trh zařízení s použitím chladiv s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) – R454B, R452B, R32, R513A, R290. 

Zařízení plněná některými typy chladiv (např.: R290) jsou standardně vybavena detektory úniku chladiva s automatickým systémem odpojení elektrických zařízení od napětí, eventuálně systémem odvětrání kritických částí zařízení. Pro zpracování technického návrhu zařízení s chladivy třídy A2L, A3 je možno použít návrhový software ALPENTASel nebo přímo kontaktovat obchodní zastoupení firmy ALPENTA s.r.o.

Technologie