Úvod » Produkty » Reverzibilní tepelná čerpadla vzduch-voda EAC HP

Reverzibilní tepelná čerpadla vzduch-voda

EAC HP

R410A, R454B, R452B, R32, R513A

Nominální topný výkon
od 51,4 do 290,4 kW

Nominální chladicí výkon
od 47,2 do 266,8 kW (R410A)

Základní technické parametry (R410A)

*Příklad plného označení typu zařízení: EAC1-46CH-2PP4E
Údaje deklarované podle EN 14511:2018. Všechna data se vztahují na standardní jednotky bez příslušenství pracující za jmenovitých podmínek.
[1] Údaje pro jmenovité podmínky okolní teplota A7 °C, relativní vlhkost 85 %, W40/45 °C.
[2] Údaje deklarované podle (EU) 813/2013 při nízké teplotě v průměrném klimatu, stálém průtoku vody a proměnné výstupní teplotě vody.
[3] Údaje týkající se jmenovitých podmínek, okolní teplota A35 °C a W12/7 °C.
[4] Údaje deklarované podle (EU) 2016/2281 pro komfortní nízkoteplotní aplikaci, stálý průtok vody a proměnnou výstupní teplotu vody.
[5] Hodnota proudu pro dimenzování velikosti hlavního napájecího vodiče a velikosti jističe (provozní hodnota FLA je nižší).
[6] Na základě měření provedených v souladu s EN ISO 9614-1.
[7] Ve vzdálenosti 10 m od vnějšího povrchu, jednotka ve volném poli (v souladu s EN ISO 3744).
[8] Základní jednotka bez vody a příslušenství.

Ke stažení