Úvod » Produkty » Chladiče kapalin » Vzduchem chlazené chladiče kapalin » Kompaktní chladicí jednotky EAC

Kompaktní chladicí jednotky

EAC

R410A, R454B,
R452B, R32, R513A

Nominální chladicí výkon
od 48,2 do 271,2 kW (R410A)

Základní technické parametry (R410A)

*Příklad plného označení typu zařízení: EAC1-46C-2PP4E
Údaje deklarované shodně s EN 14825:2018 a EN 14511:2018. Všechna data se vztahují na standardní jednotky bez příslušenství pracující za jmenovitých podmínek.
[1] Údaje týkající se jmenovitých podmínek, okolní teplota A35 °C a W12/7 °C.
[2] Údaje deklarované podle (EU) 2016/2281 pro komfortní nízkoteplotní aplikaci, stálý průtok vody a proměnnou výstupní teplotu vody.
[3] Hodnota proudu pro dimenzování velikosti hlavního napájecího vodiče a velikosti jističe (provozní hodnota FLA je nižší).
[4] Na základě měření provedených v souladu s EN ISO 9614-1.
[5] Ve vzdálenosti 10 m od vnějšího povrchu, jednotka ve volném poli (v souladu s EN ISO 3744).
[6] Základní jednotka bez vody a příslušenství.

Ke stažení